Thông tin giao dịch

ROBUSTA ICE FUTURES EUROPE

Kỳ Hạn Hiện Tại Thay đổi Cao Nhất Thấp Nhất Mở Cửa Thời Gian

01/2019 1665 22 1671 1630 1640 03:37:08

03/2019 1675 22 1681 1642 1653 03:37:08

09/2018 1672 21 1677 1635 1646 03:37:08

11/2018 1663 22 1669 1629 1640 03:37:08

ARABICA ICE FUTURES US

Kỳ Hạn Hiện Tại Thay đổi Cao Nhất Thấp Nhất Mở Cửa Thời Gian

03/2019 115.90 0.65 116.45 114.40 115.25 03:37:09

05/2019 118.35 0.60 118.90 116.95 117.75 03:37:09

09/2018 108.80 0.65 109.45 107.30 108.05 03:37:09

12/2018 112.25 0.65 112.85 110.75 111.60 03:37:09

Giá cả thị trường

Robusta - R2 35.500 - 35.800 Liên hệ mua bán(+84) 0909 212 990
Cà phê nhân xô 36.000 - 36.300
Đang xử lý...
X