Thông tin giao dịch

ROBUSTA ICE FUTURES EUROPE

Kỳ Hạn Hiện Tại Thay đổi Cao Nhất Thấp Nhất Mở Cửa Thời Gian

01/2019 1779 -5 1784 1767 1780 05:52:44

07/2018 1790 -5 1799 1779 1792 05:52:44

09/2018 1773 -4 1779 1761 1768 05:52:44

11/2018 1777 -4 1781 1765 1778 05:52:44

ARABICA ICE FUTURES US

Kỳ Hạn Hiện Tại Thay đổi Cao Nhất Thấp Nhất Mở Cửa Thời Gian

03/2019 130.15 0.80 130.50 128.75 129.70 05:52:44

07/2018 120.85 0.65 121.45 119.55 120.55 05:52:44

09/2018 123.15 0.70 123.65 121.80 122.75 05:52:44

12/2018 126.70 0.75 127.15 125.30 126.20 05:52:44

Giá cả thị trường

Robusta - R2 37.100 - 37.400 Liên hệ mua bán(+84) 0909 212 990
Cà phê nhân xô 36.600 - 36.900
Đang xử lý...
X